Галерия

Морето се обвива с прелестни дантели.

Ах, какви са нежни и сребристо бели!

А пък водорасли… Колко са красиви!

Леко потреперват — балерини живи!

П.Добарова


seavillasbgo!Vaniaseavillasbg

О!Ваня Заведение Заведение О!ВаняПътека - О!ВаняКъщи отзадКъща отпред - О!ВаняПлаж - О!Ваня О!Ваня 20150707_12052520150701_10314520150705_082241seavillasbg20150629_15411020150620_125106
seavillas

20150615_105014